Se, että nostaa omia energiatasojaan onnellisempaan suuntaan, siihen ei tarvita ihmeitä. Mutta siihen tarvitaan paljon kärsivällisyyttä ja aikaa, se ei tapahdu hetkessä. Ainoa asia mikä on ihmisen onnellisuuden edessä, on ihminen itse.

Yksinkertaisia Ideoita Oman Onnellisuuden Rakentamiseen

Mikään ulkoinen asia tai kukaan muu henkilö ei voi vaikuttaa sisäiseen onnellisuuteen. Sinä itse päätät mitä olet, rakennat oman tajuntasi, annat aivoillesi virikkeitä ja opetat ajattelumaailmaasi juuri sellaiseen suuntaan kuin haluat. Nykymaailmassa vaan, kun ei tunnu olevan kenelläkään kaiken virikkeellisen ympäristön hälinän aikana keskittyä kehittämään omaa tajuntaansa ja tunnemaailmaansa. Kaikkein yksinkertaisin onnellisuuden avain löytyy siis sisäisestä itsetutkiskelusta. Hyvä keino siihen on meditaatio.

Polku onnellisuuteen

Ihmisten perimmäistä aistien varaista käyttäytymistä on opiskeltava. Tunteita ja niistä johtuvia reaktioita on tutkittava ja ihmisen anatomiaa ymmärrettävä, jotta voidaan mennä tarpeeksi syvälle onnellisuudessa. Minuus, aistit, vaistot, tuntemukset, rakastuminen, viha, suru, näistä kaikista asioista pitää ottaa selvää ja saada niistä jonkinlainen käsitys, jotta niihin pystyy vaikuttamaan sisäisesti. Meditaatiota täytyy harjoitella ja siihen on olemassa niin ohjattuja äänitteitä kuin hyviä kirjojakin. Läsnä olemisen taitoon vaaditaan itseopiskelua ja harjoitteita, ennen kuin se sujuu itsestään. Onnellisuuden harjoitteluun ja sen nostamiseen täytyy siis tehdä huolellista pohjatyötä ja opiskelua ennen kuin polulla voi edetä. Sen jälkeen, kun riittävä pohjatyö on tehty, on myös jatkuvasti kehitettävä sitä puolta itsessään. Tieto tuo viisautta ja sen kautta opettaa aivoja oikeaan suuntaan. Onnellisuudesta on tehty enemmän kirjoja ja kirjallisuutta, artikkeleja ja lehtijuttuja, äänitteitä, lauluja, opuksia ja seminaareja kuin mistään muusta aiheesta ikinä. Tiedon löytäminen on siis helppoa ja yksinkertaista. Siitä keskusteleminen myös muiden samaa polkua tallaavien kanssa kasvattaa yhtä lailla.

Harjoittelun voima

Kun tietotaitoa on kertynyt tarpeeksi, on harjoittelun aika. Samoja asioita ja kaavoja täytyy toistaa toistamiseen, jotta mielen sopukoissa tapahtuu muutosta. Tunteisiin on kiinnitettävä paljon huomiota ja niitä on analysoitava tarkasti. Miksi tunnen minkäkin tunteen päivän aikana. Kun tunnet iloa, pohdi sen syitä ja mietiskele ja analysoi miltä se tuntuu. Kun tunnet vihaa, tee samoin. Mietiskele ja meditoi. Ole läsnä ja pyri tekemään näitä asioita paljon. Voit esimerkiksi ottaa päivittäiseen elämääsi muutaman kymmenen minuutin mittainen mietiskelyhetki, jonka jälkeen on hyvä jatkaa itsensä kehitystä tyhjentämällä mieltä meditoimalla. Näitä molempaa pitää tehdä erikseen, sillä meditoinnin tarkoitus on olla läsnä omassa kehossaan, ilman ajatuksia. Joka puhdistaa, rentouttaa ja selkeyttää sitä seuraavia ajatelmia ja tuntemuksia. Mietiskelyn tarkoitus taas on avata tunnelukkoja, oppia itsestään, ratkaista ongelmia ja kehittää omaa tunnemaailmaansa. Nämä ovat siis periaatteessa täysin eri asioita. On tutkittu, että oppimisen kautta voidaan rakentaa täysin uusia neurologisia väyliä aivoissa ja kehossa. Liikuntaa harrastavat tietää, että uuden oppiminen niin että se tulisi suoraan lihasmuistista vie huomattavan paljon aikaa. Saman ovat huomanneet muusikot ja musiikin harrastajat. Lihasmuistin lisäksi henkinen oppiminen vie aikaa. Aivojen rakennetta ei muuteta yhdessä yössä eikä neurojohteet kasva tai voimistu vuodessakaan. Ne kasvavat hiljalleen. Mutta jos opiskelua ja harjoittelua jatketaan tarpeeksi kauan, aivoihin syntyvät uudet ”piuhat” pysyvät helposti aktiivisena. Niitä ei useinkaan tarvitse rakentaa uusiksi. Ne ovat ja pysyy, toisin kuin esimerkiksi kovaa vauhtia kasvava lihas. Tästä syystä pitkän harjoittelun tulos on pysyvämpi ja kestävämpi. Kun saavutetaan uusi taso omassa onnellisuudessaan, se on usein elinikäinen taso, jonka laskuun täytyy tehdä vähintään yhtä paljon töitä.

Harjoittelun voima